Bijbelkringen

Gemeente-zijn is oefenen in gemeenschap. In de gemeente zijn we aan elkaar gegeven. Op bijbelkringen oefenen we in deze gemeenschap met elkaar. Tijdens de kringavond spreken we over ons geloof en over de bijbel. Zo leren gemeenteleden elkaar kennen en naar elkaar omzien.

Jaarthema
Het jaarthema voor komend seizoen is de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. De bijbelstudies sluiten aan bij de diensten die door de wijkpredikant geleid worden. 

Samenstelling
De kringen zijn samengesteld uit 10 gemeenteleden van verschillende generaties, kort of lang tot de gemeente behorend, mannen en vrouwen, praters en doeners. Kortom: een heel divers gezelschap. De samenstelling blijft drie seizoenen lang hetzelfde. Iedere kring heeft een kringleider en een coordinator.

Indeling van de avond
De kringavonden beginnen om 20.00 uur en stoppen rond 22.00 uur. De avond start met een rondje koffie/thee tot ongeveer 20.30 uur. Vervolgens introduceert de kringleider het thema van de avond. Daarna is er ruim een uur de tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Kringleden spreken af dat alles wat tijdens de kringavond besproken wordt, vertrouwelijk is.

Frequentie
Ongeveer eens per drie weken wordt een bijbelkring gehouden. De kringen komen op een doordeweekse avond bij elkaar, steeds op een vaste dag in de week. In totaal worden er 10 kringavonden per seizoen gehouden.

Locatie
De Bijbelkringen worden afwisselend bij de leden van een kring thuis gehouden. Niet bij ieder kringlid zal het mogelijk zijn om de groep te ontvangen, dan is er vast een ander kringlid bij wie meerdere avonden gehouden kunnen worden.

Meedoen met een kring? 
Voor opgave of meer informatie kunt u contact opnemen met ouderling Rien den Besten, e-mail: kringwerk@hillegondakerk.nl.