Welkom

De Hillegondakerk aan de Kerkstraat in Rotterdam-Hillegersberg is het oudste kerkgebouw van Rotterdam. Al eeuwenlang komt de Christelijke gemeente hier samen. Als Hervormde wijkgemeente Hillegondakerk ontmoeten wij u graag in onze kerk tijdens een van onze diensten of activititeiten.

U kunt de kerkdiensten fysiek bezoeken maar ook digitaal beluisteren via kerkdienstgemist.nl of bekijken via YouTube. Uw gave kunt u digitaal overmaken. Kies op we website de knop 'Gift/Donatie'.

Hulp voor Oekraïne

In Tussendael, Charlois, worden op dit moment tachtig Oekraïense vrouwen en kinderen die zorg nodig hebben opgevangen. Een gemeentelid van ons is daar werkzaam en liet ons weten dat er op dit moment alleen maar bedden op de kamers staan. Er is dringend behoefte aan de volgende spullen: prullenbak(je)s met plastic zakken, kledingrekken, kleine tafeltjes, maxi cosies, speelgoed en kinderschoenen. Afgelopen zondag werd hier in de dienst extra aandacht voor gevraagd. Mocht u spullen over hebben en willen doneren dan kunt u contact opnemen met de diaconie via diaconie@hillegondakerk.nl.