Welkom

De Hillegondakerk aan de Kerkstraat in Rotterdam-Hillegersberg is het oudste kerkgebouw van Rotterdam. Al eeuwenlang komt de Christelijke gemeente hier samen. Als Hervormde wijkgemeente Hillegondakerk ontmoeten wij u graag in onze kerk tijdens een van onze diensten of activititeiten.

U kunt de kerkdiensten fysiek bezoeken maar ook digitaal beluisteren via kerkdienstgemist.nl of bekijken via YouTube. Uw gave kunt u digitaal overmaken. Kies op de website de knop 'Gift/Donatie'.

Openstelling kerkgebouw

In de periode december tot medio april is de kerk op woensdagmorgen en zaterdagmorgen niet geopend voor bezoek. We houden – mede in verband met de stookkosten – een winterstop. Vanaf april bent u op woensdagmorgen en zaterdagmorgen weer welkom om de kerk te bekijken. Groepen kunnen in de periode december-april voor bezoek contact opnemen met de koster (koster@hillegondakerk.nl, of via het telefoonnummer: 06 229 13 887). Als de koster aanwezig is, staat meestal de deur open en kunt u van die gelegenheid gebruik maken om de kerk te bezoeken. Uiteraard bent u welkom in de zondagse diensten.

Kerkgebouw huren

De historische Hillegondakerk is een zeer geschikte ambiance voor huwelijksinzegeningen, jubilea, concerten, rouwdiensten of gedachtenisceremonies. Er is een folder beschikbaar met suggesties, aanwezige faciliteiten, voorwaarden en tarieven. Wij beschikken over betrouwbare adressen voor huur van concertvleugel en het verzorgen van catering via onze huiscateraar.

Voor vragen rond het gebruik van de Hillegondakerk of het wijkgebouw De Veste kunt u contact opnemen met de koster: F. (Frans) van Vliet, tel.: 06 – 229 13 887 of via de e-mail: koster@hillegondakerk.nl.