Kerkgebouw en historie

Geschiedenis algemeen
Geruime tijd geleden is nagegaan hoeveel namen en schrijfwijzen er in de loop van de geschiedenis zijn gebruikt  voor wat wij nu Hillegersberg noemen. Bergan, Hildegersberg, ten Berge, Hildegaersberg, Hillegondsberg . . . In een oorkonde van vóór 993 wordt in ieder geval vermeld dat door graaf Arnulfus en zijn gemalin verschillende goederen, waaronder het dorp Bergan ten westen van de Rijn, aan de abdij van Egmond geschonken werden.  Lees verder

Een reuzin
De natuurlijke verhoging – donk – waarop kerk en kasteelruïne staan, heeft haar oorsprong in de late ijstijd. Een wetenschappelijke verklaring dus. Maar het verhaal dat eeuwenlang van vader op zoon en van moeder op dochter is doorgegeven is spannender. Het gaat over de legende van vrouwe Hillegonda. Een reuzin.
lees verder

Het kasteel
Van het kasteel is weinig meer over, sinds de verwoesting door Willem Nagel in 1426. De huidige ruïne bevat een deel van de toren. In een oorkonde van 2 november 1269 wordt het kasteel genoemd en is dan in leen bij Vranke Stoep van Hildegardsberge. Waarschijnlijk is het kasteel – Huys ten Berghe - rond 1250 gebouwd. De 17e eeuwse geschiedschrijver Jacob Loys beschrijft het slot te Hillegersberg en memoreert dat dit kasteel het Reusenhuys genoemd wordt. In de huidige ruïne zijn grafkelders aangebracht. lees verder

Hildegard van Bingen
Een vrouw die een ‘relatie’ heeft met de Hillegersbergse kerk is Hildegard van Bingen. Zij wordt genoemd als de patrona secunda. De tweede patrones van deze kerk. Vlakbij – in het oude Noorden – is een Rooms Katholieke parochie die gewijd is aan de H. Hildegardis. Aangenomen wordt dat Hildegard niet de naamgeefster is van Hillegersberg of Hillegondakerk. Lees verder

Hillegondakerk: interieur
De Hillegondakerk bezit een interessant interieur dat in de loop van de tijd wijzigde. Deels uit praktische overwegingen, deels door de wisselende voorkeur voor bouwstijlen. De huidige opstelling is van ná de Reformatie. Namelijk een protestantse inrichting: de hoorders zijn geconcentreerd rond de kansel waar de verkondiging plaatsvindt.
De kansel, koperen lezenaars en kronen, lambrisering en graven hebben elk hun verhaal. Lees verder

Kerkramen
In de Hillegondakerk zijn meerdere glas in loodramen aanwezig waarop verschillende voorstellingen te zien zijn. Op één van de ramen wordt het kerstverhaal verbeeld. Lees verder