Wijkgemeente

De Hillegondakerk aan de Kerkdreef in Rotterdam-Hillegersberg is het oudste kerkgebouw van Rotterdam. De wijkgemeente Hillegondakerk is één van de zeven wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand.

Naast de zondagse kerkdiensten (10.00 uur en 17.00 uur) worden verschillende activiteiten georganiseerd voor diverse leeftijdsgroepen. Bijvoorbeeld een eetkring voor ouderen, jeugdactiviteiten, bijbelstudie en muziek. Op deze site treft u meer informatie over activiteiten aan. U wordt hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan onze activiteiten.

Missie

Als Hillegondakerk-gemeente zijn we uit de wereld geroepen en eigendom van Christus. We zien de gemeente als oefenplaats voor discipelschap. Dat betekent dat we ons in alle activiteiten richten op de verdieping van onze relatie met Jezus Christus en onze groei in gemeenschap met Hem en elkaar. We weten ons geroepen tot getuigenis en tot dienst aan de wereld en willen daartoe een hoopvolle en gastvrije gemeente zijn.