Jaardoel 2021-2022

Elk jaar steunen we als gemeente een goed doel, het zogenaamde diaconale jaardoel. De afgelopen jaren hebben we al verschillende organisaties financieel, door middel van collectes of het organiseren van activiteiten, ondersteund. Dit waren organisaties binnen en buiten Nederland.

Dit jaar steunen we stichting Exodus. Deze stichting ondersteunt gedetineerden en hun naasten. Het komende seizoen zullen er ook enkele activiteiten georganiseerd worden voor stichting Exodus.