Welkom

Welkom op de jongerenpagina, leuk dat je kijkt! In de Hillegondakerk zijn er verschillende activiteiten voor kinderen en jongeren van verschillende leeftijden. Tijdens deze activiteiten kun je je verdiepen in de Bijbel, maar is er ook ruimte voor gezelligheid. Hieronder vind je meer informatie over jeugdcatechese en op de andere pagina's vind je meer informatie over de verschillende clubs.

Voor vragen over activiteiten kun je contact opnemen met jeugdouderling Annelies van der Maarl (jeugdouderling@hillegondakerk.nl).

Belijdeniscatechisatie

Wil je een stap(je) verder zetten in je geloof? Wilt u meer weten en uw vragen eerlijk op tafel leggen? Wilt u graag het avondmaal meevieren als belijdend lid van Gods wereldwijde kerk? Wil je belijdenis doen of dat overwegen? Of ben je nog niet gedoopt en zou je dat graag willen? Herken je je in (één van) deze vragen? Dan kan belijdeniscatechisatie iets voor u of jou zijn. Je gaat samen met anderen onderweg en leert aan de hand van kernwoorden uit het christelijk geloof meer over de inhoud hiervan. Op de avond van de startzondag, 25 september, is er om 19.30 uur een eerste avond in de Veste. Dan maken we kennis en is er ruimte om te kijken of het iets voor je is. Ook kijken we met elkaar wat de meest geschikte dag en tijdstip is. Je kunt ook vooraf je vragen stellen bij ds. Jan Reijm, via jhreijm@hillegondakerk.nl, 06-36137365 (bellen of appen) of in de kerk na een dienst.

Catechisatie

Rond het startweekend beginnen alle catechesegroepen weer. De aanvangstijden zijn hetzelfde als vorig jaar, met een iets langere tijdsduur voor basiscatechese en de groep van 12-15 jaar (een uur in plaats van drie kwartier). Voor die laatste groep wil ik in principe weer twee avonden aanbieden, waarbij de jongeren kunnen kiezen wat hen het beste uitkomt. Zodra we zijn begonnen weten we of hier ook behoefte aan is. Alle groepen komen om de week bij elkaar, vakanties uitgezonderd. Ik vermeld de eerste avonden en de tijden:

Jeugdcatechese - wat is dat?

Op de jeugdcatechese leer je over de Bijbel als Gods woord en wat dit voor jou en jouw leven betekent. De catechisatie sluit aan op de leefwereld en ontwikkeling van kinderen, tieners en jongeren en maakt gebruik van methodes van de HGJB. De belijdenisgroep is gericht op geloofsverdieping, je hoeft vooraf nog geen keuze te maken of je belijdenis wilt doen.

Voor wie en wanneer