Welkom

Welkom op de jongerenpagina, leuk dat je kijkt! In de Hillegondakerk zijn er verschillende activiteiten voor kinderen en jongeren van verschillende leeftijden. Tijdens deze activiteiten kun je je verdiepen in de Bijbel, maar is er ook ruimte voor gezelligheid. Hieronder vind je meer informatie over jeugdcatechese en op de andere pagina's vind je meer informatie over de verschillende clubs.

Voor vragen over activiteiten kun je contact opnemen met jeugdouderling Annelies van der Maarl (jeugdouderling@hillegondakerk.nl).

Overzicht jeugdwerk

Belijdeniscatechisatie

Zondag 10 september, aansluitend op de morgendienst, is er een oriëntatiebijeenkomst van belijdeniscatechisatie. Na de dienst en aansluitend op het koffiedrinken, beginnen we ongeveer een kwartier na de dienst in de consistoriekamer (de ruimte in de kerk waar de predikant en de kerkenraad verzamelen). Het staat open voor wie nu al weet dat hij of zij belijdenis wil doen, maar ook voor wie er nog over twijfelt en een seizoen kennis wil vergaren en aan de slag wil met geloofsvragen. Het is ook voor jongeren die verdieping willen en een volgende stap zoeken. Een aantal mensen heeft zich inmiddels al aangemeld. Het idee is om dit seizoen op zondag na een dienst bij elkaar te komen, maar dat kan in overleg ook gewijzigd worden. Dat is altijd een punt van overleg aan het begin van het seizoen.

Als er vragen zijn, benader dan dominee Jan Reijm via de mail (jhreijm@hillegondakerk.nl), telefoon of app (06-36137365).

Catechisatie

Na het startweekend begint er een nieuw catecheseseizoen. Ik noem alvast de eerste avonden:

De groep van 12-15 jaar komt in principe weer alleen op maandag bij elkaar. Als de groep net als andere jaren te groot is, komt er misschien weer een tweede avond bij. Als je nooit op maandagavond kunt, laat het dan ook even weten. Bij voldoende belangstelling kunnen we dan ook een tweede avond starten.