Maatregelen rondom COVID-19

Eredienst
De regering heeft het dringende advies uitgebracht om niet met meer dan 30 mensen samen te komen tijdens de eredienst. Als wijkgemeente willen we ons commiteren aan dit advies. Dit betekent dat er zowel tijdens de morgendienst als middagdienst maximaal 30 bezoekers welkom zijn in de kerk.

In verband met het toewijzen van uw zitplaats, dient u zich aan te melden via https://hillegondakerk.nl/tickets. Indien u niet in staat bent zich digitaal aan te melden, kunt u telefonisch contact opnemen met de koster. We proberen zoveel als mogelijk leden van één huishouden bij elkaar te laten zitten. Dit kunnen we gezien de ruimte in de kerk niet altijd garanderen. Nog steeds dient u anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren. Als u een dienst wilt bezoeken, vragen wij u vooraf het gebruiksplan te lezen, dat hier kunt vinden.
 
Gemeentezang is helaas niet mogelijk. Wel zullen er in de kerk twee tot vier zangers op gepaste afstand namens de gemeente zingen.
 
In de ochtenddienst is er crèche en kindernevendienst. Fijn dat hierdoor ook weer kinderen in de kerk kunnen zijn. Kinderen hoeven volgens de richtlijnen geen anderhalve meter afstand tot volwassenen te houden.
 
Kerkdiensten online beluisteren
U kunt de kerkdienst meeluisteren via kerkdienstgemist.nl of kijken via YouTube. Denkt u bij het online luisteren of kijken van de diensten nog aan het volgende:
  • Herlaad de pagina van kerkdienstgemist.nl niet te vaak bij een onderbreking in de uitzending. Probeer het bijvoorbeeld 5 minuten later nog eens.
  • Gebruik één beeldscherm per adres. Hiermee worden de systemen niet nodeloos belast.
 
Collecte tijdens de diensten
Tijdens de dienst wordt geen collecte gehouden. U kunt uw gave digitaal overmaken. Kies hiervoor de knop: Gift/Donatie. De betaling gaat via iDeal.
 
Bezoekwerk ouderlingen
Het bezoekwerk aan huis door ouderlingen en bezoekbroeders en –zusters kunnen worden afgelegd. Voorwaarde is dat zowel de ouderling als het gemeentelid dit wenselijk achten, en beiden in goede gezondheid verkeren. Er worden geen onverwachte bezoeken gebracht, maar altijd volgens afspraak. Tijdens het bezoek worden uiteraard de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht genomen (geen handen geven, 1,5 meter afstand houden, etc.).