Ledenadministratie


Vragen over de ledenadministratie
Voor vragen die betrekking hebben op de ledenadministratie van onze wijkgemeente kunt u zich richten tot onze ledenadministrateur. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende onderwerpen:
- Lid worden van de Protestantse Kerk in Nederland;
- Overschrijving naar of vanuit een andere wijkgemeente;
- Overschrijving naar een andere Protestantse gemeente buiten Rotterdam-Noordrand;
- De geboorte van een kind in uw gezin;
- Uitschrijving als lid van de Protestante Kerk in Nederland.

In de volgende situaties worden uw gegevens in principe automatisch gewijzigd, maar het wordt op prijs gesteld wanneer u ter controle nog contact opneemt:
- Verhuizing;
- Huwelijk;
- Doop van een gezinslid;
- Belijdenis;
- Overlijden van een gemeentelid.

Contactgegevens ledenadministratie
Ledenadministratie Hillegondakerk
T.n.v. Mevr. A. van der Sluijs
Kerkdreef 2
3054 GS Rotterdam
Telefoon: 06-10296467
E-mail: Ledenadministratie@hillegondakerk.nl