Kerkdiensten


Op de zondag komen we als gemeente samen. Wij geloven dat Christus in de kerkdienst aanwezig is en door Zijn Woord tot ons spreekt. De voorganger is geroepen stem van Christus te zijn, opdat Zijn woord gebeurt. Waar het woord van de Heer aan mensen gebeurt, daar komen zij anders in het leven te staan. In de eredienst antwoordt de gemeente op het spreken van Christus. Zij antwoordt in het lied, het gebed, in het gehoor geven aan de stem van de Levende, in het geven van gaven in dienst van God en mensen. De gemeente als geheel participeert volledig in de erediensten. Wij herinneren elkaar er telkens aan dat de Opgestane tot ons spreekt en wij antwoorden, dat de eredienst derhalve een gebeuren is.

Diensten op zondagen
Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten. In de ochtenddienst, die begint om 10.00 uur, is er voor de kinderen van 4 tot 9 jaar oud, kindernevendienst. Voor de allerjongsten is er crèche. Zowel in de ochtenddiensten als in de middagdienst maken we gebruik van het Liedboek voor de Kerken en de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV 2004) of de Herziene Statenvertaling. Tijdens de middagdienst is er geen crèche of kindernevendienst.

Diensten op feestdagen
Ook op Eerste en Tweede Kerstdag, Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag, Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen zijn er diensten in de Hillegondakerk. Deze diensten beginnen om 10.00 uur. Behalve de dienst op Oudejaarsavond, die begint om 19.oo uur. 

Diensten tijdens de Stille week
In de Stille week worden enkele bezinningsmomenten gehouden. Deze bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. Op Goede Vrijdag is er een kerkdienst waarin we het Heilig Avondmaal vieren. Deze dienst begint ook om 20.00 uur.

Bid- en dankdiensten voor gewas en arbeid
Behalve op de zondag komen we samen als gemeente op de eerste woensdag van november voor een dienst in het kader van de dankstond voor gewas en arbeid, aanvang 20.00 uur. Op de tweede woensdag in maart is er een bidstond voor gewas en arbeid, aanvang 20.00 uur.

Scholen- en gezindienst
Ieder jaar houden we in samenwerking met de Emmaschool de zogenaamde scholendienst. Hierin staat een thema centraal dat in de week ervoor op school is besproken. Naast deze scholendienst sluiten we de Tentweek ieder jaar af met een gezinsdienst. In deze gezinsdienst staat het thema van de Tentweek centraal.

Heilig Avondmaal
Vijf maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd, namelijk op Goede Vrijdag en op vier zondagen door het jaar heen. Bij het Heilig Avondmaal zijn bekertjes met druivensap en glutenvrij brood aanwezig is voor de betreffende personen.

Doopdiensten
Op een aantal momenten in het jaar worden kinderen uit de gemeente gedoopt. Voorafgaand aan de doop nemen de ouders deel aan de doopcatechese. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen hiervoor contact opnemen met de predikant of wijkouderling.

Huwelijksdiensten
Leden van de gemeente, die het voornemen hebben om in een kerkdienst een zegen te vragen over hun huwelijk, kunnen daartoe contract opnemen met de predikant of wijkouderling.