Kerkdiensten

Op de zondag komen we als gemeente samen. Wij geloven dat Christus in de kerkdienst aanwezig is en door Zijn Woord tot ons spreekt. De voorganger is geroepen stem van Christus te zijn, opdat Zijn woord gebeurt. Waar het woord van de Heer aan mensen gebeurt, daar komen zij anders in het leven te staan. In de eredienst antwoordt de gemeente op het spreken van Christus. Zij antwoordt in het lied, het gebed, in het gehoor geven aan de stem van de Levende, in het geven van gaven in dienst van God en mensen. De gemeente als geheel participeert volledig in de erediensten. Wij herinneren elkaar er telkens aan dat de Opgestane tot ons spreekt en wij antwoorden, dat de eredienst derhalve een gebeuren is.

Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten. In de ochtenddienst, die begint om 10.00 uur, is er voor de kinderen van 4 tot en met 10 jaar oud, kindernevendienst. Voor de allerjongsten is er een crèche. Zowel in de ochtenddiensten als in de middagdienst maken we gebruik van het Liedboek voor de Kerken, alsmede van de Nieuwe Vertaling (NGB 1951) of de Herziene Statenvertaling. In de middagdienst - die om 17.00 uur begint - kan door de voorganger ook een psalm in de zgn. 'oude berijming' worden opgegeven. Een stencil wordt dan bij binnenkomst aangereikt. Tijdens de middagdienst is er geen creche of kindernevendienst.

Behalve op de zondag komen we samen als gemeente op Oudejaarsavond, Nieuwjaarsdag, biddag voor gewas en arbeid, Hemelvaartsdag, dankdag voor gewas en arbeid. Op Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag wordt een samenbindende activiteit georganiseerd. Tweede Kerstdag is gewoontetrouw de dag voor het kinderkerstfeest.