Wie zijn wij?

De Hillegondakerk aan de Kerkdreef in Rotterdam-Hillegersberg is het oudste kerkgebouw van Rotterdam. Al sinds eeuwen komt de christelijke gemeente hier samen. Als wijkgemeente Hillegondakerk zijn wij verheugd in deze eeuwenoude kerk onze diensten te mogen houden, waarin we proberen de Bijbelse boodschap in onze tijd te verstaan.

Naast de zondagse kerkdiensten (10.00 uur en 17.00 uur) worden tal van activiteiten georganiseerd voor diverse leeftijdsgroepen. Bijvoorbeeld een eetkring voor ouderen, jeugdactiviteiten, bijbelstudie, muziek en nog veel meer! Op deze site treft u elders meer informatie over activiteiten aan. U wordt hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan een van onze activiteiten,

De Hervormde wijkgemeente Hillegondakerk is één van de zeven wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand te Rotterdam.