Koster & verhuurinformatie


De historische Hillegondakerk is een zeer geschikte ambiance voor huwelijksinzegeningen, jubilea, concerten, rouwdiensten of gedachtenisceremonies. Omdat de Hillegondakerk nog volop in gebruik is door de Hervormde wijkgemeente Hillegondakerk en dus een religieus gebouw is, wordt wel gelet op 'gepast' gebruik.
 
Het ​interieur van de Hillegondakerk is van dien aard, dat ook een klein of kleiner gezelschap niet 'verloren raakt' in de ruimte. Kleine concertbezettingen komen prima tot hun recht. Te denken valt aan kamerkoor, oude muziek of barok.
Voor zowel rouw- of trouwbijeenkomsten als voor concerten is een folder beschikbaar met suggesties, aanwezige faciliteiten, voorwaarden en tarieven.

​* kooruitvoeringen
* kerkelijke huwelijksinzegeningen (vanuit christelijke identiteit)
* burgerlijke huwelijksbevestiging
* concerten, vocaal of instrumentaal
* privé-concert (zakelijk of familiair) met aansluitend receptie met catering
* boekpresentaties of lezingen
* kerstbijeenkomsten, nieuwjaarsrecepties
* kerkdienst, gedachtenisbijeenkomst, In Memoriam of avondwake voorafgaand aan een teraardebestelling of crematie
* cd opnames
 
Wij beschikken over betrouwbare adressen voor huur van concertvleugel en het verzorgen van catering via onze huiscateraar.
 
Komt u gerust eens de locatie geheel vrijblijvend bekijken.

Voor vragen rond het gebruik van de Hillegondakerk of het wijkgebouw De Veste kunt u contact opnemen met de koster: F. (Frans) van Vliet, tel.: 06 – 229 13 887, E-mail: koster@hillegondakerk.nl