Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters houden zich bezig met het onderhoud van de Hillegondakerk en het wijkgebouw De Veste. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het financiële beleid van de wijkgemeente. Beide taken worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het centrale College van Kerkrentmeesters. Het wijkcollege heeft echter een ruime mate van zelfstandigheid voor de keuzes van onderhoud en besteding van de aan haar beheer toevertrouwde gelden.

Wijkcollege van Kerkrentmeesters

Voorzitter Wijkcollege van Kerkrentmeesters: Francois van der Hoff Penningmeester Wijkcollege van Kerkrentmeesters: Rob van de Linde Beheer en Onderhoud: Angelo Cascino en Kees Schoenmaker Lid: Dirk Jan Peters en Bauke Jeroen van Vliet

Contact

U kunt contact opnemen met de kerkrentmeesters via mail: kerkrentmeesters@hillegondakerk.nl.

Actie Kerkbalans

Ieder jaar wordt er medio januari de landelijke actie ‘Actie Kerkbalans’ gehouden. Een onmisbare bron van inkomsten voor onze wijk. Ieder die is ingeschreven bij onze wijkgemeente, het zij op basis van geografie of op basis van voorkeur, ontvangt een verzoek tot financiële bijdrage. Uw bijdrage komt geheel ten goede aan onze eigen wijkgemeente en is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL67 RABO 0373722389 t.n.v CvK Prot. Gem. Rdam Noordrand onder vermelding van AKB Hillegondakerk. Voor meer informatie kunt u terecht bij Dirk Jan Peters, via mail: kerkrentmeesters@hillegondakerk.nl.

Collectebonnen

Voor de collectes van onze wijkgemeente zijn collectebonnen verkrijgbaar. Er zijn bonnen met de volgende coupures: € 0,60, € 1,30 € 2,50 (per vellen van 20 stuks). De collectebonnen zijn uitsluitend verkrijgbaar door overmaking van het bedrag van de gewenste collectebonnen naar bankrekening NL91 INGB 0005077302 t.n.v. Wijkgemeente Hillegondakerk te Rotterdam. Onder vermelding van ‘… x(aantal) collectebonnen van € y’ Bijv. U maakt € 12,- over onder vermelding van 20 x collectebonnen van € 0,60. U kunt uw collectebonnen ook bestellen via: http://collectebonnen.hillegondakerk.nl Voor meer informatie kunt u terecht bij Rob van de Linde, via mail: penningmeester@hillegondakerk.nl.